Adgang og Armbånd

Dette afsnit gælder kun COPENHELLs frivillige
(Troopers, Fighters, Warriors, Hellraisers & Hardcore Helpers)

 

Når du møder ind på din første vagt, skal du igennem Crew check-in, hvor du får dit crew armbånd på samt checker ind og ud på vagter. Hvis du er tildelt mad- og drikkebilletter, er disse på din chip på crew armbåndet. Læs mere om mad og drikke her.

Chiparmbåndet er personligt og må under ingen omstændigheder videregives til andre. Hvis du får problemer med dit chiparmbånd, skal du henvende dig i vores chip-support.

Vi vil meget gerne henstille til, at du kun bruger Crew check-in som indgang, hvis du skal på vagt. Hvis du ikke skal på vagt brug da hovedindgangen.

 

I opbygnings- og nedtagningsperioden er festivalpladsen lukket for alle, som ikke er på vagt. Du er velkommen til at komme og få dit armbånd på før din første vagt, men vi kan ikke give adgang til pladsen, før du har vagt.

Du må udelukkende opholde dig i bagområder, hvis du har et ærinde og/eller er på vagt. Overtræder du dette, kan det medføre sanktioner. Læs mere i Regler og Vilkår.

 

Vær derudover også opmærksom på vores nye regler for legitimation ifm. udlevering af crew armbånd. Læs om dem her.