Persondatapolitik for Nøglepersoner

PERSONDATA 

Nedenstående skal godkendes i forbindelse med din registrering som nøgleperson:

  • Jeg giver hermed mit samtykke til, at COPENHELL må indsamle og behandle mine personlige data.
  • Personoplysningerne inkluderer: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og mail. Listen er ikke udtømmende, men databehandlingen indeholder ikke personfølsomme oplysninger.
  • Mit samtykke omfatter COPENHELL´s ret til at benytte mine oplysninger i forbindelse med arbejdet på COPENHELL 2024.
  • Jeg giver COPENHELL lov til at dele mit navn med andre nøglepersoner og frivillige på COPENHELL 2024

 

Jeg kan til enhver tid tilbagetrække mit samtykke og blive slettet fra COPENHELLs system. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er det dog ikke længere muligt at være registreret som nøgleperson på Copenhell. Kontakt din nærmeste sektionsleder, hvis du har spørgsmål.

Jeg er gjort bekendt med, at jeg har tavshedspligt efter straffelovens § 264d om person-oplysninger, som jeg kommer i besiddelse af, i forbindelse med arbejdet på COPENHELL.  Jeg forpligter mig i denne forbindelse til at tilbagelevere, slette og/eller tilintetgøre alt data, der måtte være omfattet af Persondataforordningen, efter endt festival.

Det omfattede data behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og -rådets forordning (EU) 2016/679 artikel 6, stk. 1a. (Persondataforordningen)

Anvendelse af foto- og videomateriale

Jeg er indforstået med:

  • At COPENHELL forbeholder sig retten til at anvende eventuelt foto- og videomateriale, hvorpå jeg fremgår

 

Ovenstående skal godkendes, for at kunne registrere sig som nøgleperson hos COPENHELL 2024.