Regler & Vilkår for Nøglepersoner

REGLER OG VILKÅR 2024

Herunder kan du læse og de regler og vilkår, som gør sig gældende for nøglepersoner på COPENHELL i 2024. Regler og vilkår skal godkendes i forbindelse med din registrering som nøgleperson.

COPENHELLs regler understøtter de almindelige regler for god opførsel i samfundet. Efterkom altid henvisninger fra sikkerhedspersonalet – de er der for at passe på os alle sammen og sikre, at vi alle får en fantastisk festival på COPENHELL.

I tilfælde af at nedenstående regler og vilkår, samt de almindelige etiske regler i vores samfund overskrides eller misligholdes, forbeholder vi os retten til at tilføje dig til vores blacklist og/eller klippe dit armbånd.

 

ALDER

 • Jeg lover, at jeg er fyldt 18 år.

 

LEGITIMATION OG ADGANG

Dansk statsborger:

Er du statsborger i Danmark er jeg indforstået med, at der er følgende muligheder for fremvisning af gyldig legitimation ved udlevering af armbånd:

 • Gyldigt pas eller dansk legitimationskort (udstedt 1. marts 2018 eller senere) i fysisk form.
 • Farvebillede af gyldigt pas eller dansk legitimationskort (udstedt 1. marts 2018 eller senere) samt personligt ID-kort (kørekort eller sundhedskort) i fysisk form eller i officiel app-format til at verificere gyldigheden af farvebilledet af passet eller det danske legitimationskort.

 

Vær opmærksom på, at kørekort ikke godkendes som gyldig legitimation.

Du kan bestille et legitimationskort her: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Folkeregister-og-CPR/legitimation-og-id-kort

Kan du ikke fremvise nogen af overstående ved udlevering af armbånd i Crew Check-in, forbeholder vi os retten til at nægte dig adgang til festivalpladsen.

 

EU/EØS-land, Norge eller Schweiz:

Er du statsborger i EU/EØS-land, Norge eller Schweiz er jeg indforstået med at jeg skal fremvise gyldigt pas i fysisk form ved udlevering af armbånd.

Kan du ikke fremvise ovenstående ved udlevering af armbånd i Crew Check-in, forbeholder vi os retten til at nægte dig adgang til festivalpladsen.

 

Andet land:

Er du ikke statsborger i Danmark, et EU/EØS-land, Norge eller Schweiz er jeg indforstået med, at jeg skal fremvise gyldigt pas i fysisk form og dansk udstedt opholdskort (både forside og bagside) med arbejdstilladelse eller ret til at arbejde uden arbejdstilladelse ved udlevering af armbånd.

Vær opmærksom på, at der eksisterer opholds- og arbejdstilladelse fra andre EU lande med ophold- og arbejdstilladelse i hele EU.  Dette godtages ikke af de danske myndigheder og en opholds- og arbejdstilladelse skal derfor være udstedt af en dansk myndighed før den er gældende.

Kan du ikke fremvise overstående ved udlevering af armbånd i Crew Check-in forbeholder vi os retten til at nægte dig adgang på festivalpladsen.

 

Kørekort og certifikater

Jeg er indforstået med:

 • At jeg kan fremvise evt. certifikater, kørekort m.v. i forbindelse med mit arbejde, hvis nødvendigt.

 

Adgang

Jeg er indforstået med:

 • At jeg ikke opholder mig i områder, jeg ikke har akkreditering til.

 

ARBEJDSMILJØ 

Jeg er indforstået med:

 • At jeg som nøgleperson på COPENHELL forventes at arbejde i overensstemmelse med gældende Arbejdsmiljølovgivning.
 • At jeg til enhver tid er forpligtet til at følge retningslinjer for anvendelse af værnemidler samt øvrige retningslinjer, aktuelle for udførslen af arbejdet.
 • At jeg forventes at gøre opmærksom på fysisk som psykisk uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø til min sektionsleder og/eller arbejdsmiljøteam.

 

KONTAKT, FREMMØDE OG AFBUD

Jeg er indforstået med:

 • At COPENHELL må kontakte mig via mail, telefonopkald og SMS.
 • At COPENHELL kan kræve fremvisning af en lægeerklæring eller anden lægefaglig dokumentation ved sygemelding. Eventuelle udgifter til dette

 

FORSIKRING

Alle nøglepersoner på COPENHELL er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ejendele. Vi opfordrer til, at du ikke medbringer værdigenstande på festivalen.

Hvis der opstår skader på materiel eller personer, skal du straks melde det til din nærmeste sektionsleder.

 

EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL OG VOLD

Jeg er indforstået med:

 • At brug af og handel med euforiserende stoffer er forbudt. Overværer jeg brug eller handel skal jeg hurtigst muligt kontakte enten min sektionsleder, Crew-kontoret eller sikkerhedspersonalet på festivalpladsen.
 • At jeg ikke må møde beruset eller påvirket op på pladsen i arbejdsregi, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol under ens arbejde. Hvis jeg overtræder dette, er COPENHELL i sin ret til at blackliste mig og/eller klippe mit armbånd.
 • At det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod, bar eller andet på COPENHELL. Gratis udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med byttepenge vil blive opfattet som tyveri og anmeldt til politiet.
 • At det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer under festivalen. Hverken med eller uden alkohol.
 • At adfærd, der kan resultere i en dom for vold, slagsmål, trusler, seksuelle krænkelser og hærværk ikke er acceptabelt. COPENHELL gør meget for at sikre, at alle gæster har en tryg og sikker festival. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning, afklipning af armbånd samt evt. blacklisting og politianmeldelse.

 

VÆRDIGENSTANDE

Jeg er indforstået med:

 • At det er under eget ansvar, hvis jeg tager værdigenstande med på COPENHELL.
 • At alle nøglepersoner på COPENHELL er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ejendele. Tager jeg for eksempel min computer eller telefon med på COPENHELL, er det derfor på eget ansvar.

 

PRESSE OG ARTISTER

Jeg er indforstået med:

 • At det ikke er tilladt at medbringe lydoptagere, diktafon, videokamera, spejlreflekskameraer samt professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse. Dog kan små digitale videokameraer (lommestørrelse) og mobiltelefoner medbringes.
 • At det er forbudt at tage billeder af artister, bede om en autograf eller på anden måde kontakte artister, når du er på arbejde. Artisternes privatliv skal respekteres.
 • At al kommunikation med pressen skal foregå gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til pressen om COPENHELL eller på vegne af COPENHELL.

 

AFGIFTSBELAGT EMBALLAGE 

COPENHELL bruger et afgiftssystem af miljøhensyn, for at sikre, at så meget emballage som muligt bliver samlet ind, sorteret og genanvendt. Der bruges hvert år på COPENHELL omkring 2.000.000 stk. emballage, så der er et stort behov for at sikre, at alle disse produkter ikke ender i ildhavet i en forbrændningsovn, men genanvendes på den bedst tænkelige måde.

Jeg er indforstået med:

 • At det ikke er tilladt at samle afgiftsbelagt emballage (ølglas, shotrør m.v.) og modtage penge for denne, når du er på arbejde.
 • Hvis der er tvivl om, hvorvidt emballagen er indsamlet i arbejdstiden, forbeholder COPENHELL sig retten til ikke at udbetale penge og/eller ombytte i barerne til nye produkter.