Persondata

Nedenstående skal godkendes i tilmeldingen til COPENHELLCREW:  

  • Jeg giver hermed mit samtykke til, at COPENHELL må indsamle og behandle mine personlige data i forbindelse med mit arbejde som frivillig på COPENHELL 2024. Personoplysningerne inkluderer: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og mail. Listen er ikke udtømmende, men databehandlingen indeholder ikke personfølsomme oplysninger.   
  • Mit samtykke omfatter COPENHELL´s ret til at benytte mine oplysninger i forbindelse med arbejdet som frivillig på COPENHELL 2024. Oplysningerne genbruges året efter for at give dig tilbud om et nyt frivillig-job på Copenhell.   
  • Jeg giver COPENHELL lov til at dele mit navn med andre frivillige på COPENHELL 2024. 

 

Jeg kan til enhver tid tilbagetrække mit samtykke og blive slettet fra COPENHELLs system. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er det dog ikke længere muligt at være frivillig på Copenhell. Kontakt frivillig@copenhell.dk hvis du har spørgsmål.  

 

 

Jeg er gjort bekendt med, at jeg har tavshedspligt efter straffelovens § 264d om person-oplysninger, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med arbejdet som frivillig på COPENHELL.  Jeg forpligter mig i denne forbindelse til at tilbagelevere, slette og/eller tilintetgøre alle data, der måtte være omfattet af Persondataforordningen, efter endt festival.   

 

De omfattede data behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og -rådets forordning (EU) 2016/679 artikel 6, stk. 1a. (Persondataforordningen)   

 

Anvendelse af foto- og videomateriale 

Jeg er indforstået med: 

  • At COPENHELL forbeholder sig retten til at anvende eventuelt foto- og videomateriale, hvorpå jeg fremgår 
  • At jeg kan skrive til frivillig@copenhell.dk, hvis jeg ønsker at eks. et billede, hvorpå jeg fremgår, bliver fjernet