Regler & Vilkår

REGLER OG VILKÅR 2024

Herunder kan du læse og de regler og vilkår, som gør sig gældende for frivillige på COPENHELL i 2024. Regler og vilkår skal godkendes i forbindelse med din tilmelding som frivillig. 

COPENHELLs regler understøtter de almindelige regler for god opførsel i samfundet. Efterkom altid henvisninger fra sikkerhedspersonalet – de er der for at passe på os alle sammen og sikre, at vi alle får en fantastisk festival på COPENHELL.

I tilfælde af at nedenstående regler og vilkår, samt de almindelige etiske regler i vores samfund overskrides eller misligholdes, forbeholder vi os retten til at tilføje dig til vores blacklist, klippe dit armbånd og/eller sende dig en efterfakturering.


ALDER

 • Jeg lover, at jeg er fyldt 18 år inden min første vagt i juni 2024
 • Eller er medlem af COPENHELLs hold for frivillige under 18 år

 

INDSATSTIMER OG VAGTER 

Jeg er indforstået med:

 • At jeg som Hellraiser arbejder min. 36 timer, før/under/efter festivalen
 • At jeg som Warrior arbejder min. 24 timer, før/efter festivalen
 • At jeg som Fighter arbejder min. 18 timer under festivalen
 • At jeg som Trooper (under 18) arbejder min. 18 timer under festivalen eller min. 24 timer før/efter festivalen. Dog aldrig mere end 8 timer per døgn og med min. 12 timers hvile imellem vagter
 • At jeg som bar-, madbods- og foreningsfrivillig arbejder min. 18 timer under festivalen eller min. 24 timer før/efter festivalen. Dog max. 12 timer per døgn og med min. 8 timers hvile mellem vagter

 

TILMELDING, KONTAKT, FREMMØDE OG AFBUD 

Jeg er indforstået med:

 • At COPENHELL må kontakte mig via mail, telefonopkald og SMS
 • At jeg tilmelder mig det hold, jeg ønsker at arbejde på, men at COPENHELL kan flytte mig til et sammenligneligt hold, hvis det vurderes nødvendigt. COPENHELL tager kontakt forinden, hvis det skulle blive aktuelt
 • At afbudsfristen er 1. juni 2024, hvorefter min tilmelding som frivillig er bindende. Afmelder jeg mig efter denne dato, kan COPENHELL give mig op til tre års karantæne fra COPENHELL Volunteers
 • At jeg skal godkende mine tildelte vagter senest 1. juni 2024. Hvis jeg tildeles vagter efter denne dato, skal jeg godkende disse senest tre dage før vagtstart. Gør jeg ikke dette, kan COPENHELL afmelde mig som frivillig og give mig op til tre års karantæne fra COPENHELL Volunteers
 • At jeg ikke må udeblive fra en vagt
 • At jeg ved sygdom og/eller uforudsigelige hændelser lover at melde afbud til Crew-kontoret hurtigst muligt. Dette skal foregå via et telefonopkald, hvis der er under 24 timer til vagtstart. Hvis der er mere end 24 timer til vagtstart skal der tages kontakt på mail frivillig@copenhell.dk
 • At jeg skal være klar til at arbejde fra vagtens start og derfor møder ind tids nok til check ind mv. Hvis jeg kommer for sent, kan COPENHELL give mig en advarsel og/eller tildele mig en anden vagt
 • At COPENHELL kan kræve fremvisning af en lægeerklæring eller anden lægefaglig dokumentation ved sygemelding. Eventuelle udgifter til dette skal jeg selv afholde
 • At COPENHELL i tilfælde af brud på regler og vilkår som fx udeblivelse fra en vagt, kan blackliste mig, klippe mit armbånd samt sende mig et gebyr svarende til 2000,- pr. vagt, hvor jeg er udeblevet samt fakturere for uretmæssigt modtaget merchandise og forplejning

 

ARBEJDSMILJØ 

Jeg er indforstået med:

 • At jeg som frivillig på COPENHELL forventes at arbejde i overensstemmelse med gældende Arbejdsmiljølovgivning
 • At jeg til enhver tid er forpligtet til at følge retningslinjer for anvendelse af værnemidler samt øvrige retningslinjer, aktuelle for udførslen af arbejdet
 • At jeg forventes at gøre opmærksom på fysisk som psykisk uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø til min frivilligkoordinator, holdleder, Arbejdsmiljøteam eller Crew-kontoret

 

FORSIKRING

Alle frivillige på COPENHELL er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ejendele. Vi opfordrer til, at du ikke medbringer værdigenstande på festivalen.

Hvis der opstår skader på materiel eller personer, skal du straks melde det til din nærmeste leder.

 

EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL OG VOLD

Jeg er indforstået med:

 • At brug af og handel med euforiserende stoffer er forbudt. Overværer jeg brug eller handel skal jeg hurtigst muligt kontakte enten min frivilligkoordinator, holdleder, Crew-kontoret eller sikkerhedspersonalet på festivalpladsen
 • At jeg ikke må møde beruset eller påvirket ind på min vagt, ligesom det heller ikke er tilladt at drikke alkohol under min vagt. Hvis jeg overtræder dette, er COPENHELL i sin ret til at blackliste mig, klippe mit armbånd samt sende mig et overtrædelsesgebyr svarende til billetprisen på COPENHELL 2024
 • At det ikke er tilladt at forære noget væk fra en bod, bar eller andet på COPENHELL. Gratis udskænkning eller udlevering af mad- eller drikkevarer samt snyd med byttepenge vil blive opfattet som tyveri og anmeldt til politiet
 • At det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer under festivalen. Hverken med eller uden alkohol
 • At adfærd, der kan resultere i en dom for vold, slagsmål, trusler, seksuelle krænkelser og hærværk ikke er acceptabelt. COPENHELL gør meget for at sikre, at alle gæster har en tryg og sikker festival. Overtrædelse af dette vil det medføre bortvisning, afklipning af armbånd samt evt. blacklisting og politianmeldelse

 

VÆRDIGENSTANDE

Jeg er indforstået med:

 • At det er under eget ansvar, hvis jeg tager værdigenstande med på COPENHELL
 • At alle frivillige på COPENHELL er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne dækker personskade, men ikke private ejendele. Tager jeg for eksempel min computer eller telefon med på COPENHELL er det derfor på eget ansvar

 

PRESSE OG ARTISTER

Jeg er indforstået med:

 • At det ikke er tilladt at medbringe lydoptagere, diktafon, videokamera, spejlreflekskameraer samt professionelt fotoudstyr uden forudgående tilladelse. Dog kan små digitale videokameraer (lommestørrelse) og mobiltelefoner medbringes
 • At det er forbudt at tage billeder af artister, bede om en autograf eller på anden måde kontakte artister, når du er på arbejde. Artisternes privatliv skal respekteres
 • At al kommunikation med pressen skal foregå gennem ledelsen. Derfor må jeg ikke udtale mig til pressen om COPENHELL eller på vegne af COPENHELL

 

AFGIFTSBELAGT EMBALLAGE

COPENHELL bruger et afgiftssystem af miljøhensyn for at sikre, at så meget emballage som muligt bliver samlet ind, sorteret og genanvendt. Der bruges hvert år på COPENHELL omkring 2.000.000 stk. emballage, så der er et stort behov for at sikre, at alle disse produkter ikke ender i ildhavet i en forbrændningsovn, men genanvendes på den bedst tænkelige måde.

For frivillige er der særskilte regler for indsamling af afgiftsbelagt emballage.

Jeg er indforstået med:

 • At det ikke er tilladt at samle afgiftsbelagt emballage (ølglas, shotrør m.v.) og modtage penge for denne, når jeg er på vagt
 • Hvis der er tvivl om, hvorvidt emballagen er indsamlet i arbejdstiden, forbeholder COPENHELL sig retten til ikke at udbetale penge og/eller ombytte i barerne til nye produkter.

 

LEGITIMATION OG ADGANG

Legitimation
Jeg er indforstået med, at jeg som dansk statsborger:

Skal fremvise gyldig legitimation for at modtage mit Crew-armbånd. Vær opmærksom på, at kørekort ikke godkendes som gyldig legitimation.

Gyldig legitimation begrænser sig til:

 • Gyldigt pas
 • Dansk legitimationskort

Jeg er indforstået med, at jeg som borger i et EU/EØS-land samt Norge og Schweiz:

Skal uploade og fremvise gyldig legitimation for at modtage mit Crew-armbånd.

Gyldig legitimation begrænser sig til:

 • Gyldigt pas

Jeg er indforstået med, at jeg som borger udenfor EU/EØS-landene:

Skal uploade og fremvise gyldig legitimation SAMT gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at modtage mit Crew-armbånd.

Gyldig legitimation begrænser sig til:

 • Gyldigt pas SAMT gyldig arbejds- og opholdstilladelse udstedt i Danmark

Jeg er indforstået med, at jeg som borger i et EU/EØS-land:

Skal uploade og fremvise gyldig legitimation for at modtage mit Crew-armbånd.

Gyldig legitimation begrænser sig til:

 • Gyldigt pas

Jeg er indforstået med, at jeg som borger udenfor EU/EØS-landene:

Skal uploade og fremvise gyldig legitimation SAMT gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at modtage mit Crew-armbånd.

Gyldig legitimation begrænser sig til:

 • Gyldigt pas
 • Gyldig arbejds- og opholdstilladelse udstedt i Danmark


Kørekort og certifikater

Jeg er indforstået med:

 • At jeg kan fremvise evt. certifikater, kørekort m.v. under min vagt, hvis nødvendigt


Adgang

Jeg er indforstået med:

 • At jeg ikke opholder mig i bagområder, hvis jeg ikke er på vagt og/eller har et nødvendigt ærinde
 • At jeg ikke opholder mig på festivalpladsen i opbygnings- og nedtagningsperioden, hvis ikke jeg har vagt
 • At jeg ikke opholder mig i områder, jeg ikke har akkreditering til